... cultuur en natuur beleven

Grensmonument van Hötensleben

Schöninger Straße | 39393 Hötensleben | ›› www.grenzdenkmal.com

30 km muur aan de voormalige Duits-Duitse grens

Het dorpje stond tot November 1989 aan de grens naar West-Duitsland, de laatste huizen van Hötensleben lagen direct aan de muur. Een groot aantal lezers zullen met gefronste wenkbrauwen het woordje muur lezen. Er stond toch een IJzeren Gordijn aan de grens? En dat klopt. Op de Duits-Duitse grens stond op bijna 1400 km het IJzeren Gordijn, op ca. 30 km werd echter een muur gebouwd.

Deze grenszone in Hötensleben bestond - vanuit het westen gezien - uit het riviertje de Aue, de 3,4 hoge grensmuur, stalen obstakels die weerstand boden aan auto's en vrachtwagens, een geharkte strook voor sporenonderzoek, de kolonnenweg waar de grenssoldaten veilig over konden rijden, het open schietterrein, een stalen omheining die de wachtposten waarschuwede zodra deze werd aangeraakt en opnieuw een geharkte strook en een veiligheidsmuur.

Bewoners in de BRD kwamen tot aan de Aue, waar een uitkijkpost stond. Vanaf het uitzichtspunt kon men zo over de grens kijken om zo familie en vrienden te zien. 
Al met al een behoorlijke veiligheidszone. De officiële versie van de DDR was, dat men de grens tegen het indringen van mensen uit het westen bouwde.

Wat iedereen wist, werd ook door wetenschappelijke vergelijkingen, o.a. met de Chinese muur, bewezen. Uit de manier waarop de grens is aangelegd kan maar een conclussie worden getrokken: burgers van de Duitse Democratische Republiek aan een vlucht uit de socialistische 'boeren- en arbeidersstaat' te hinderen.

Bij Hötensleben staat nog ruim 350 meter muur. Sinds 1989 toen de grenzen tussen Oost- en West-Europa verdwenen is hier niets veranderd.

In de afgelopen 25 jaar, is de val van de muur en het IJzeren Gordijn een van de belangrijkste politieke ontwikkelingen in Europa, staat u er ook eens bij stil tijdens uw vakantie in Saksen-Anhalt of tijdens een rit naar Berlijn. Het grensmonument is vrijtoegankelijk.

Nederlandstalige rondleidingen

Voor groepen, zoals schoolklassen, bieden wij Nederlandstalige rondleidingen met achtergrond informatie over het grenscomplex, het systeem DDR en de tot standkoming van de grensopening aan.

Het grensmonument is hele jaar door toegankelijk.

Gratis entree.

Nederlandstalige rondleiding langs de muur: 5,00 € per persoon - minimaal 75,00 €

Rondleidingen in het Nederlands kunt u aanvragen bij Duitsland-Vakantieland.com
[email protected]

Geen

Gratis parkeren direct bij het grensmonument Hötensleben.

Ook voor bussen geschikt.

Beperkt toegankelijk voor rolstoelen.


Zien & Doen in de Omgeving